Mise a vize

Vize společnosti

Forelive s.r.o. je a bude i nadále pro dosahování svých cílů ve všech oblastech svého podnikání, poskytovat individuální zákaznická řešení a stane se osvědčenou jedničkou na trhu v poskytování kompletních služeb optických sítí, marketingového poradenství a komplexní firemní grafiky.

Mise společnosti

Forelive s.r.o. poskytuje originální a funkční řešení v oblasti optických sítí, outsorcovaného marketingu malým a středním firmám formou analýzy stávající pozice na trhu a konzultací týmu tvořeného odborníky z  různých oblastí trhu, ze kterých následně dokáže zpracovat úspěšnou grafickou část. Úspěch našich zákazníků a partnerů je naším úspěchem.

Společnost Forelive s.r.o. nezapomínají ani na sociální marketing. Kromě zájmu o zákazníka se starají i o zájmy společnosti jako celku. Ať již se jedná o sponzorské aktivity, dary nebo podnikatelskou podporu v regionu, vždy se chovají jako společensky zodpovědná firma.

Forelive s.r.o. mají od ledna 2007 zavedený systém řízení jakosti a jeho soulad s normou IS0 9001:2000 a environmentalního managementu se souladu s normou ISO 14001:2004 pro projektování, dodávky, instalace a servis technologických systémů staveb včetně telekomunikačních a informačních systémů, projektování, inženýrink a realizace souvisejících staveb včetně zemních prací, potvrzené certifikáty od společnosti 3E Certifikation Burelu, a.s.

error-mysql_connect