Digital signage systems (DSS)
– aneb účinný reklamní systém

Digital signage systéme je, do češtiny obtížně přeložitelný termín, se stále častěji objevuje ve světě reklamy a marketingu. Znamená dynamické, nepřetržitě aktualizované a často interaktivní sdělování informace, převážně propagačního charakteru pomocí multimédií. Přejděte na webové stránky digitální reklamy na velkoplošných obrazovkách Reklamní TV v Brně.

Typickou realizací digital signage systému jsou velkoplošné obrazovky v nákupních a zábavních centrech na kterých se střídají videoklipy a záběry z obchodů a atrakcí s informacemi o zboží, slevách a prodejních akcích. Digital signage je v moderním marketingu považován za jeden z nejúčinnějších prostředků reklamy a rychle se šíří z hypermarketů a sportovních arén do hotelů restaurací i do malých obchodů a provozoven. Principů digital signage začíná využívat i veřejná doprava, velké firmy, veřejná správa, školy i další instituce.

Výhody a možnosti systému:
  • Reklama na místech, kde se zákazník rozhoduje o koupi či na místech s vysokou koncentrací lidí – tzv. nepřehlédnuté místo
  • Volba místa a času přehrávání
  • Centrální správa reklamních spotů
  • Pohyblivé médium, které poutá pozornost zákazníků (pohyblivá reklama je účinnější než reklama statická)
  • Efektivní oslovení zvolené cílové skupiny
Primární cíle reklamního sdělení – vhodné pro DSS:
  • Připomenout nakupujícímu své produkty a služby přímo v místě prodeje
  • Nabídnout možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití
  • Nabídnout typy na výlet, ubytování a dalsí
  • Zvýraznit svoji značku
  • Zařadit nákupní centra do reklamního mixu s dalšími médii (televize, rádio, …)


Přejděte na webové stránky digitální reklamy na velkoplošných obrazovkách Reklamní TV v Brně.


error-mysql_connect