Úvodní slovo

Základním posláním firmy Forelive, s.r.o. je pomoc našim obchodním partnerům v  oblastech našeho podnikání a tím na zkvalitňování poskytovaných služeb či produktů cílovým zákazníkům.

Náš současný tým zahrnuje zkušené projektanty, marketéry, grafické pracovníky a mnoho dalších bez kterých by náš kolektiv nebyl úplný, kteří se podílí na všech oblastech našeho podnikání.

Na našem rozvoji a úspěchu má velký podíl aktivní příprava jednotlivých projektů, jakož i značný potenciál zaměstnanců, včetně jejich schopnosti vžít se do potřeb našich zákazníků.

Naše společnost bude i v následujících letech pokračovat v průběžné nabídce inovativních myšlenek a rozšiřování našich služeb. Tento přístup vidíme jako jedinou a správnou cestu, jak se udržet v popředí malých a středních firem.

Jaký je náš strategický záměr?

Zdánlivě jednoduchý - poskytovat kvalifikované a spolehlivé zázemí našim partnerům při vývoji, testování a obchodním plánování u nových služeb, které jsme schopni pro ně vyvinout a udržovat je. Pečlivě vnímáme každou připomínku a každé přání a jsme připraveni podílet se na jejich řešení a splnění.

Snažíme se porozumět podnikání našich klientů a také sílící potřebě obohacovat trh elektronických komunikací o nové produkty či služby.

Co dokážeme?

  • Analyzovat potřeby našeho obchodního partnera
  • Při zadání partnerem vytvořit exkluzivně službu či produkt pouze pro něj
  • Sledovat technologické trendy a být u zrodu dalších z nich
  • Vytvářet dlouhodobě efektivní řešení pro naše partnery a klientyerror-mysql_connect